Jämför fastighetsmäklare i Stockholm
 

Att välja fastighetsmäklare

Hur väljer vi mäklare?

Mäklarsamfundet ställde följande fråga till sina medlemmar - Varför, tror du, väljer dina kunder dig och dina tjänster i konkurrensen med andra? Mäklarna svarade att rekommendationer, erfarenhet, rykte och personkemi var de viktigaste faktorerna. Annonseringskanaler, pris, tillgänglighet och läge var mindre viktiga, enligt mäklarna! Läs mer.

Mäklararvode

Mäklaren får normalt provision på köpeskillingen, men även andra alternativ kan överenskommas, t.ex. fast pris. Mäklaren har rätt till provision endast om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivare och någon som har anvisats av mäklaren. Moms ska ingå i priset om du som säljare är privatperson. Mäklararvodet dras av från köpeskillingen och påverkar därmed ej reavinstbeskattning. 

Det är svårt att hitta detaljerad statistik om mäklarnas arvoden. LocalEars egen rundringning under Mars 2006 visade att mäklarna inte vill uppge pris per telefon utan helst vill se objektet först.

Avgörande för mäklararvodets storlek är:

  • Vilken mäklare du väljer
    Läs omdömen om mäklarna på LocalEars.com och jämför arvodet. Ring också gärna runt till ett par olika mäklare innan du bestämmer dig.
  • Läget på bostaden
    Det finns vanligtvis stor prutmån på arvodet om bostaden ligger i ett attraktivt område.
  • Storlek på bostaden
    I t.ex. studentstäder och större städer är små lägenheter populära, och därför lättsålda. Det finns därför stor chans att förhandla ner arvodet.

På LocalEars.com kan konsumenter fylla i mäklararvodet i samband med att ni lämnar omdömen om företaget. Utnyttja gärna denna möjlighet att hjälpa andra konsumenter. Ju fler som lämnar omdömen desto lättare att göra en bra affär!

Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och avtal träffats om överlåtelse utan mäklarens förmedling inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av mäklaren. Ladda hem Fastighetsmäklarnämndens faktablad angående ensamrätt.

Fastighetspriser

Mäklarsamfundets, Föreningssparbankens Fastighetsbyrås och Svensk fastighetsförmedlings medlemmar rapporterar varje månad in försäljning av bostäder. Aktuella fastighetspriser i din närhet.

Lockpriser

Tyvärr är lockpriser mycket vanligt i storstadsregionerna. Lockpriser innebär att utgångspriset sätts lägre eller tom. betydligt lägre än det förväntade försäljningspriset i syfte att fler potentiella köpare ska vara intresserade av objektet. Läs mer om lockpriser

Fastighetsmäklarnämnden har dock börjat se över sina rutiner och antalet varningar som utfärdas till mäklare ökar. Läs mer om varnade mäklare.

 

Räntor

Fastighetspriserna har ökat i takt med att inflationen och därmed räntan sjunkit. Aktuell inflationstakt hittar du här till höger, inflationssiffran uppdateras månadsvis och gäller under föregående månad (källa riksbanken). Läs mer om sambandet mellan fastighetspris och ränta.


Betalning

Normalt sker betalning till mäklaren i samband med betalning av den totala köpeskillingen till säljaren.

Bud

Mäklaren är skyldig att vidarebefordra bud från potentiella köpare. Budgivning kan ske både öppet och slutet. Om budgivningen är sluten innebär detta att enbart säljaren får ta del av bud medan öppen budgivning innebär att även spekulanter informeras om bud. Ladda hem Fastighetsmäklarnämndens faktablad angående budgivning.

Tyvärr har det uppdagats en del fusk med budgivning på senare tid. I programmet Insider på TV3 granskades 060323 Mäklare i Stockholm med ganska nedslående resultat. Mäklare ska agera neutralt i förhållandet mellan köpare och säljare och aldrig ägna sig åt manipulering av budgivning. Väljer du som säljare att sälja din fastighet genom en mäklare som sysslar med otillbörliga metoder bör du vara medveten om att detta dels inte är tillåtet och dels att du kan tappa potentiella köpare eftersom det snabbt sprids ut vilka mäklare som är oseriösa.

Avtalstid

Om avtalet mellan dig och fastighetsmäklaren ger fastighetsmäklaren ensamrätt är det viktigt att du tänker på att avtalstiden är rimlig.

Lagar och regler

www.konsumentverket.se
KOVFS 1996:4 innehåller konsumentverkets riktlinjer för fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarnämnden är den statliga myndighet som handhar registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. Endast företag som är registrerade får utföra fastighetsmäklartjänster enligt mäklarlagen.

Branschorganisation

Mäklarsamfundet - www.maklarsamfundet.se

Auktorisation

Fastighetsmäklare kan välja att söka auktorisation. Förutsättningen är att de uppfyller följande kriterier:
1. vara ledamot av mäklarsamfundet
2. ha minst tre års yrkeserfarenhet
3. genomgått mäklarutbildning
4. ha fastighetsförmedling som huvudsaklig sysselsättning

Reklamation och klagomål

Vänd dig till fastighetsmäklarnämnden. Fastighetsmäklarnämnden avgör dock inte ekonomiska tvister mellan dig och mäklaren. Ekonomiska tvister prövas av allmän domstol eller allmänna reklamationsnämnden.