Jämför takläggare i Stockholm
 

Att välja takläggare

Begär offert
Begär offerter från flera takläggare och kontrollera att priset är inklusive moms.

Förskottsbetalning 
Du behöver aldrig betala någonting i förskott oavsett vad som står i kontraktet. Du har rätt att hålla inne 10% av det avtalade priset tills dess att arbetet godkänts vid besiktning.

Tid
Var noga med att skriftligt ange när arbetet skall vara klart och vad som händer vid förseningar.

Avtalspart
Kontrollera att avtalspart också är den som givit dig prisförslag.

Reklamation
Entreprenören har bevisbördan i två år efter det att arbetet slutförts om du vill reklamera hela eller delar av arbetet. Du kan reklamera fel i upp till 10 år, men du måste reklamera inom skälig tid från det du upptäckt felet. Tänk på att reklamera till rätt part, kontrollera vad ni kommit överens om i kontraktet.

Byggfelsförsäkring
Kontrollera att din byggare har tecknat byggfelsförsäkring. Byggfelsförsäkringen skyddar ägaren till byggnaden.