Jämför äldreomsorg i Stockholm
 

Att välja äldreomsorg / äldreboende

Jämför innan du väljer
I allt fler kommuner finns det möjlighet att välja äldreboende. Här på LocalEars kan du läsa omdömen om och jämföra äldreomsorg.  Du kan även hjälpa andra genom att själv berätta om dina erfarenheter.

I allt fler kommuner finns det möjlighet att välja äldreboende. PÅ LocalEars.com kan du se vad andra tycker och själv lämna omdömen på äldreomsorg som du har erfarenhet av.

Lag om valfrihetssystem
Valfrihetssystem används sedan länge i ett antal kommuner och inom olika verksamheter. En ny lag om valfrihetssystem, LOV, ska göra reglerna tydligare och göra det lättare för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. LOV innehåller regler för vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Läs mer om LOV...