Jämför säkerhet i Stockholm
 

Att välja låsmästare / säkerhetsföretag

Här på LocalEars kan du jämföra säkerhetsföretag. Försäkra dig om att företaget du vill anlita håller hög standard genom att kontrollera att företaget är anslutet till någon av de branschorganisationer som finns inom säkerhetssektorn. Kontroller även eventuella omdömen på localears.

Branschorganisation
SWESEC är paraplyorganisationen för säkerhetsföretag och representerar delbranschorganisationerna:

 • SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag 
 • SWEGUARD - Svenska Bevakningsföretag
 • FLB - Gruppen Förvaringsskydd
 • SLR - Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund
 • SWELARM
 • SWEGROUP - Särskilda Säkerhetsföretag

Försäkringspremie
Installation av godkänt lås och/eller larm kan reducera din försäkringspremie eller självrisk. Hör med ditt försäkringsbolag.


Lås

Dörrlås
Dörrlås finns i olika typer t.ex. cylinderlås eller tillhållarlås. Cylinder- och tillhållarlås finns i fem olika klasser där klass tre vanligen krävs i bostäder.

SLR anslutna företag har rätt att utfärda intyg att det mekaniska skyddet uppfyller kundens försäkringsbrev. 

Låsklasser (Klass 1-5)

 1. Låsenhet för användning där inga krav på inbrottsskydd finns uppställda
 2. Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning
 3. Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning
 4. Låsenhet för samma användningsområde som klass 3 kompletteras med borrskydd för låshuset samt kraftigare dörrförstärkning
 5. Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är extremt höga eller där upprepade inbrott sker trots klass 3/4-lås

Ett cylinderlås med vred på insidan är inte en godkänd låsenhet. Har du ett äldre lås med vred på insidan kan du antingen komplettera det befintliga låset med ett tillhållarlås eller byta ut det befintliga cylinderlåset mot ett tvåfunktionslås.

Tvåfunktionslås
Låset kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp ett vred eller motsvarande, utan hjälp av en nyckel, samtidigt som låset kan låsas utifrån med hjälp av nyckel. När låset låses utifrån med nyckel måste även upplåsning inifrån ske med nyckel.


Larm

Larm kan vara en billig försäkring mot inbrott och brand.

Larmsystem består av en serie standardkomponenter och kan oftast byggas ut och kompletteras efter hand

 • Centralenhet
 • Strömförsörjning
 • Kommunikationsenhet
 • Detektorer (rörelse, bruten krets eller brand)
 • Sirener
 • Larmförbikopplare (av/på stängning av larmet)

Trådlösa larm

Fördelar

 • Kortare installationstid
 • Lättare installation
 • Lägre installationskostnader
 • Lämpligt även för tillfälliga användning
 • Kan användas i t.ex. byggnadsminnesmärkta byggnader

Nackdelar

 • Historiskt har materialkostnaden varit något högre än för trådburna larm.
 • Radiosignalerna kan ibland störas t.ex. från radioutrustning. Problemet med störning minskar i takt med att kvaliteten på komponenterna förbättras.
 • Varje komponent i systemet behöver egen strömförsörjning (batteri).